Luciana este formator în cadrul programului Erasmus +, din acest rol organizând peste o sută de seminarii naționale și internaționale, gestionând stagiile în echipe cu peste 25 colegi, formând peste 1800 de cursanți.

Are o experiență notabilă în ceea ce privește proiectarea, furnizarea și evaluarea de cursuri rezidențiale internaționale (peste 50 de cursuri de formare în Serviciul European de Voluntariat). Toate experiențele menționate au abordat interculturalitatea, managementul conflictelor și negocierea, incluziunea și diversitatea, cu un accent special în direcția voluntariatului.

Activitatea în furnizarea de activități de formare a persoanelor cu oportunitați reduse, în special a tinerilor, i-a pus în valoare experiența legată de subiecte precum participarea tinerilor, toleranța și incluziunea socială, scriere și management de proiect, animație socio- educativă.

Are o diplomă de masterat în comunicarea interculturală, este trainer și profesor de limba engleză cu o experiență de predare de 10 ani, în diferite școli publice și private. Îi place să creeze spații de învățare creative, folosind metode non-formale care conduc la schimbări individuale și sociale.