Calendarul interactiv al cursurilor va fi disponibil în curând!

Înregistrează-te

Pentru înscrieri și orice altă informație referitoare la cursuri: Raluca Micu – learn@teachertraining.ro.

Tarife și discount-uri 

Programele noastre variază ca durată și număr de zile iar tariful pentru participarea la o zi de training este de 400 lei / participant, astfel costul total al unui program de formare este dat de numărul de zile de formare înmulțit cu tariful pe zi.

Pentru un grup de patru persoane, fiecare participant beneficiază de un discount de 25% din tariful total al programului. Astfel, pentru fiecare trei persoane participante, a patra persoana beneficiază de gratuitate.

Ocazional, Finnish Teacher Training Centre poate lansa campanii de reduceri timpurii pentru programele sale. Acestea vor fi comunicate pe pagina dedicată a fiecarui curs și prin canalele de comunicare online: social media și newsletter.

Discount-urile nu pot fi cumulate, aplicându-se procentul cel mai avantajos pentru participanți.

Notă: Putem transmite o ofertă personalizată, la cerere, pentru școli ce trimit la curs o echipa de profesori sau profesori ce se organizează într-un grup de studiu de cel puțin 15 persoane, din proprie inițiativă. Contactați-ne la adresa de e-mail: raluca.micu@teachertraining.ro.

Evenimentele speciale, facilitate de experți internaționali și invitați speciali se pot supune unei politici tarifare diferite.

Condiții generale:
  • Înscrierea la curs se realizează prin completarea unui formular de înscriere, unic pentru fiecare curs. Confirmarea locului se realizează prin achitarea taxei de participare. Aceasta include toate materialele didactice, prestația trainerului, certificat de participare. Beneficiarul va achita taxa de participare integral, prin virament în contul Prestatorului, până la data scadenței facturii fiscale.
  • Finnish Teacher Training Centre îşi rezervă dreptul de a modifica datele de derulare ale programului, în situațiile in care numarul minim de cursanţi necesar pentru o desfășurare optimă nu este atins sau disponibilitatea trainerului se schimbă din motive obiective.
  • Dacă la data planificată si confirmată inițial, programul de training nu se poate derula din motive obiective, beneficiarul (participantul) va fi notificat, consultat asupra disponibilității sale și înscris(ă) la o dată imediat urmatoare conform planificarii disponibile pe website-ul nostru, secțiunea “calendar”. In cazul indisponibilității la noua dată propusă, i se va returna integral plata.
  • În cazul in care beneficiarul renunță la participarea la programul de formare, trebuie sa comunice acest lucru în scris, pe e-mail learn@teachertraining.ro cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care este programată sesiunea de training. Beneficiarul poate opta pentru reprogramarea la o dată ulterioară sau restituirea taxei de participare în cazul în care aceasta a fost platită deja.
  • Renunțarea totală la curs cu mai putin de 5 zile lucrătoare inainte de data inceperii cursului implică perceperea unei taxe de penalizare de 25% din contravaloarea cursului, reprezentând cheltuieli administrative. Penalizarea nu se va percepe în cazul în care cursantul optează pentru un alt curs cu dată de începere ulterioara celui inițial. Procedura de renunțare nu este acceptată decât o singură dată.
  • Nefinalizarea cursului din motive imputabile Finnish Teacher Training Centre confera Beneficiarului dreptul de a solicita si de a obtine restituirea unei sume proportionale cu orele de curs neprestate pana la finalizarea acestuia.

 

Consultați de asemenea secțiunea de termeni și condiții ale utilizării website-ului.